субота | 24 лютого 2018 | 14:01
Структура та склад:

Секретаріат Національної ради (далі – Секретаріат) є постійно діючим органом, що здійснює відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" організаційне, інформаційне, методичне та матеріально-технічне забезпечення Національної тристоронньої соціально-економічної ради (далі - Національна рада). Секретаріат утворено Указом Президента України від 02 квітня 2011 року № 347 для забезпечення діяльності Національної ради. Основним завданням Секретаріату є організаційне, інформаційне, методичне та матеріально-технічне забезпечення Національної ради.

 

 

 

 

 

КЕРІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

Степаненко Олена Анатоліївна

В.о секретаря Національної ради

Функціональні обов’язки: 

Спрямування, координація і контроль роботи структурних підрозділів Секретаріату щодо організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Досвід роботи: Юрист, трудовий арбітр, працювала на керівних посадах в профспілках, Міністерстві соціальної політики.

Контакти: тел.: (044) 284-89-50,

e-mail:stepanenko@ntser.gov.ua

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків із державними органами, громадськими інституціями і міжнародними організаціями

 File not found

 

Бодрова Віра Іванівна

 Начальник відділу

 Основні обов’язки:

Підготовка засідань Національної ради та її Президії, організація заходів по виконанню завдань з питань інформаційно-аналітичного забезпечення Національної ради, координація та контроль роботи відділу, здійснення інформаційного забезпечення роботи утворених Національною радою, її Президією комітетів, комісій, робочих та експертних груп.

Досвід роботи:

Працювала в Міністерстві промислової політики України, Державному агентстві України з управління державними корпоративними правами та майном, Державному підприємстві ,,Інформаційно-ресурсний центр”, Федерації профспілок України.

Загальний стаж роботи понад 12 років із них стаж державної служби понад 10 років.

Контакти: т.: (044) 284-60-68, e-mail: bodrova@ntser.gov.ua

 File not found

Франчук  Світлана Михайлівна

Головний спеціаліст

Основні обов’язки: робота з нормативно-правовими актами, співпраця з центральними органами виконавчої влади та громадськими організаціями

Досвід роботи:  юрист, магістр державного управління, психолог.

Контакти: тел.: (044) 284-53-70,

e-mail: secr.ntser@gmail.com

  

 

Гераймович Світлана Ярославівна

Головний спеціаліст

Основні обов’язки: участь у  здійсненні заходів по виконанню завдань з питань інформаційного, аналітичного, довідкового забезпечення діяльності Національної ради; виконання завдань з питань забезпечення зв’язків з державними органами, громадськими інституціями.

Досвід роботи:  працювала в податковій інспекції та Міністерстві фінансів України. Стаж державної служби понад 22 роки. 

Контакти: тел.: (044) 284-62-71,

e-mail: secr.ntser@gmail.com

 File not found

Попков Платон Васильович

Головний спеціаліст

Основні обов’язки: робота з нормативно-правовими актами, співпраця з центральними органами виконавчої влади та громадськими організаціями. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції в секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

 Контакти: тел.: (044) 284-53-70,

e-mail: popkov@ntser.gov.ua

 

 File not found

Троцька Вікторія Валеріїївна

Головний спеціаліст

Основні обовязки:виконання завдань, спрямованих на ефективну реалізацію секретаріатом інформаційного, аналітичного забезпечення Національної ради та звязків із державними органами, громадськими інституціями і міжнародними організаціями;

забезпечення неофіційного перекладу.

Досвід роботи: працювала в Міністерстві промислової політики України, Державному агентстві України з управління державними короративними правами та майном.

 Контакти: тел.: (044) 284-53-70,

e-mail: trotskaya@ntser.gov.ua

 

 Відділ бухгалтерського обліку, звітносіт та організаційного забезпечення

 

Негода Людмила Миколаївна

Начальник відділу

Основні обов’язки:

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі,складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності секретаріату та подання в установлені терміни відповідним державним органам

Здійснює, в межах кошторису, організаційне  та  матеріальне-технічне забезпечення роботи Національної ради

Досвід роботи:

Закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю фінанси.

Працювала на керівних посадах у Броварській ДПІ, Броварському казначействі, Дніпровському районному казначействі м. Києва, Державній службі України з питань захисту персональних даних. Загальний стаж роботи та стаж державної служби  понад 30 років. 

Контакти: т.: (044) 284-53-70, 284-86-68 т/ф e-mail: info@ntser.gov.ua

 

Чала Людмила Василівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та організаційного забезпечення відділу, в.о. служби управління персоналом секретаріату.

Основні обов’язки:

Участь у здійсненні заходів по виконанню завдань з питань організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Національної ради;

Забезпечення організації діловодства та контроль виконання установлених правил роботи з документами та доручень керівництва секретаріату Національної ради.

Досвід роботи:

Педагог, економіст.

Працювала в школі, Міністерстві промислової політики України, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Загальний стаж роботи 30 років. Стаж державної служби 18 років .

Контакти: т.: (044) 284-53-70, 284-86-68 т/ф e-mail: info@ntser.gov.ua 

 File not found

 Костецька Алла Леонідівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та організаційного забезпечення.

Основні обов’язки:

Забезпечує відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх облікових операцій, оформлення первинних документів. Збирає та аналізує заявки працівників секретаріату щодо забезпечення матеріально-технічними та господарськими засобами. Здійснює видачу працівникам необхідних матеріально-технічних ресурсів. Опрацьовує та забезпечує виконання договорів про надання послуг, придбання товарів та забезпечує своєчасну оплату актів виконаних робіт та рахунків.

 Досвід роботи :

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю облік і аудит.

Працювала бухгалтером  в комунальному підприємстві м. Києва, Державній службі України з питань захисту персональних даних; головним бухгалтером у другому київському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Загальний стаж роботи 15 років. Стаж державної служби понад 4 роки.

 Контакти: т.: (044) 284-50-92, e-mail:kostetska@ntser.gov.ua