четвер | 30 червня 2022 | 17:28
21.03.2019

Засідання виконавчого комітету Івано-Франківської обласної тристоронньої соціально-економічної ради

Новини від територіальних тристоронніх рад
Низку суспільно резонансних питань обговорено цими днями на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської обласної тристоронньої соціально-економічної ради за участі представників всіх сторін соціального діалогу – влади, профспілок та роботодавців.
Серед головних питань порядку денного засідання були наступні –Звернення Голови Ради Івано-Франківської обласної організації підприємців, роботодавців та орендарів Стефанишина Р. С. щодо вжиття заходів до упередження отруєння людей чадним газом (доповідала Світлана Шуляр –начальник відділу політики зайнятості населення, охорони та умов праці управління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації); ,,Про прискорення розробки національного стандарту “Загальні вимоги до повітря робочої зони”(доповідала Олена Петрущак - заступник начальника відділу політики зайнятості населення, охорони та умов праці управління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації).
Також резонансним було питання ,,Про стан виплати заробітної плати працівникам структурних підрозділів ДП “Івано-Франківськоблавтодор” (доповідав Іван Гавриляк – голова обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства).
У ,,Різному” цього дня говорили про підготовку звернення щодо потреби внесення змін до Закону України “Про оплату праці”. З цього питання присутніх інформувала Олександра Гринів – заступник начальника управління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації, керівник секретаріату ОТСЕР.
По кожному з обговорених питань прийняті відповідні рішення, які підписали уповноважені сторонами представники – заступники співголів обласної тристоронньої соціально-економічної ради: від обласної державної адміністрації Я. Ульванська; від профспілкових об’єднань - В. Уєвич, від об’єднання роботодавців - В. Скригунець.
Так, в питанні - щодо травматизму та загибелі людей в побуті виконавчий комітет обласної тристоронньої соціально-економічної ради вирішив: - рекомендувати обласному об’єднанню організацій роботодавців (В. Скригунець), Раді профспілок області (І. Басюк) та компетентним органам виконавчої влади - вживати заходів щодо включення до програм виробничого навчання на підприємствах, в установах та організаціях питань запобігання травматизму та загибелі людей в побуті, передбачати відповідні заходи в колективних договорах. - ПАТ “Івано-Франківськгаз” (В. Шульга) - забезпечити виготовлення та розповсюдження соціальної реклами щодо упередження отруєння людей чадним газом; - організовувати і проводити інструктажі абонентів з питань дотримання правил безпечного користування газовими приладами, доведення до їх відома інформації про причини та наслідки нещасних випадків, що трапились при використанні природного газу в побуті; - періодично поновлювати стенди (кутки) інструктажу населення з правил безпечного користування природним газом в побуті в частині, що стосується безпечної експлуатації газових приладів сучасного виробництва; - систематично організовувати та проводити перевірки для виявлення можливих порушень вимог нормативного документа № 0.00-1.76-15 “Правил безпеки систем газопостачання” при користуванні природним газом в побуті; - забезпечити інформування населення, яке користується газовими приладами з відводом продуктів згорання в димохід, про необхідність своєчасного їх огляду, обслуговування та проведення ремонтних робіт спеціалізованими організаціями.
ПРО ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ
Як повідомила присутніх Олена Петрущак, на підприємствах Івано-Франківської області за даними вибіркового статистичного спостереження, в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працюють 13264 особи, або 23,0 % облікової кількості працівників. Вона також зазначила й наступне.
Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища та трудового процесу негативно впливають на стан здоров’я працівників, за певних умов можуть спричинити професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, призвести до порушення стану здоров’я як працівника, так і його нащадків в майбутньому.
Відповідно до чинного законодавства працівники, що зайняті на роботах із шкідливими умовами праці користуються державними гарантіями, а саме пенсіями за віком на пільгових умовах, мають право на щорічні додаткові відпустки, оплату праці в підвищеному розмірі, скорочений робочий тиждень, безкоштовно забезпечуються молоком, лікувально-профілактичним харчуванням. Конкретний розмір таких пільг та компенсацій встановлюється за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці.
Однак, провести атестацію робочих місць немає можливості через скасування з 01 січня 2019 р. радянських ГОСТів державним підприємством “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, зокрема ГОСТ 12.1.005-88 “Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони”.
Скасування чинності наведених стандартів унеможливлює не тільки проведення гігієнічної оцінки умов праці у разі дії хімічного фактору, але і атестації робочих місць за умовами праці в цілому, що може призвести до збільшення числа професійних захворювань, позбавлення працівників права на пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці.
Заслухавши та обговоривши інформацію доповідачів, виконавчий комітет обласної тристоронньої соціально-економічної ради вирішив:
Звернутися до Кабінету Міністрів України, Федерації роботодавців України, Федерації профспілок України, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, Національної тристоронньої соціально-економічної ради щодо сприяння у прискоренні розробки Міністерством охорони здоров’я України національних стандартів.
Також звернення адресоване державному підприємству “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” щодо продовження терміну дії ГОСТу 12.1.005-88 “Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони” до затвердження відповідного національного стандарту.
ГРОШІ Є. ГРОШЕЙ - НЕМАЄ…
“Про стан виплати заробітної плати працівникам структурних підрозділів ДП “Івано- Франківськоблавтодор”.
Заслухавши та обговоривши інформацію доповідачів, зокрема про борги із виплати зарплати на цьому підприємстві, виконавчий комітет обласної тристоронньої соціально-економічної ради вирішив – вимагати більшої публічності в цьому питанні. Насамперед, таку інформацію доведеться подати директору ДП “Івано-Франківський облавтодор” І. Боднарчуку. Щоб бачити в розрізі замовників суми заборгованості за виконані структурними підрозділами підприємства обсяги роботи.
Інше, що рекомендоване рішенням виконкому ОТСЕР І. Боднарчуку - розробити в розрізі філій графіки погашення заборгованості із заробітної плати на 2019 рік та до 01.03.2019 року та подати їх управлінню праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації.
Натомість голові обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства І. Гавриляку спільно з Радою профспілок області (І. Басюк) в порядку ст.45 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” рекомендовано надіслати запит щодо руху коштів на рахунках ДП “Івано-Франківський облавтодор” як розпорядника коштів для здійснення громадського контролю за першочерговістю виплати заробітної плати.
І, насамкінець, в разі ненадання відповідної інформації зацікавлені сторони: влада-профспілки-роботодавці - змушені будуть звернутись до Управління Держпраці в області для вжиття відповідних заходів реагування.
НЕ МАЛО, НЕ БАГАТО - напруга в колективах та відтік кваліфікованих кадрів
Про підготовку звернення щодо внесення змін до Закону України “Про оплату праці”.
О. Гринів, заступник начальника управління праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації, керівник секретаріату ОТСЕР, висловила загальне бачення проблеми, зазначивши наступне:
- На сьогодні існує “зрівнялівка” в оплаті праці та не забезпечено державні гарантії в оплаті праці осіб, які працюють у гірських районах, а також в певних типах закладів. Зазначене суперечить статті 100 КЗпП України в частині встановлення підвищеної оплати праці на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я.
Зокрема, посадові оклади (тарифні ставки) працівників бюджетної сфери області з 01.01.2017 року розраховуються на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
Для працівників, умовами оплати праці яких передбачено підвищення посадових окладів за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, а також в певних типах закладів, зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.
Зазначене створює напругу в колективах і відтік кваліфікованих кадрів.
Заслухавши та обговоривши інформацію доповідачів, виконавчий комітет обласної тристоронньої соціально-економічної ради вирішив:
Доручити управлінню праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації (Я. Ульванській) підготувати звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до законодавства з питань оплати праці. 

 

Рада профспілок Івано-Франківської області
Фотострічка: