середа | 7 червня 2023 | 09:01
06.11.2019

Міжнародний досвід щодо системи функціонування органів інспекції праці

NTSER

5 листопада 2019 року в рамках реалізації  Проекту МОП в Україні за фінансування Європейського Союзу ,,Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці” відбувся семінар з питань незадекларованої праці та інспекції праці для керівників вищої ланки законодавчих, виконавчих, судових органів влади, соціальних партнерів.
Основною метою проекту є надання підтримки Україні в імплементації директив ЄС із питань безпеки і здоров’я на роботі, трудових відносин, в розбудові інспекції праці та сприянні скороченню масштабів незадекларованої праці.
В ході семінару обговорили проблему незадекларованої праці в Україні, пов’язані з нею ризики для економічного розвитку країни, стабільність надходжень до державного бюджету та соціальних фондів, привабливість інвестиційного клімату, збереження та якість трудових ресурсів. Окрім того, розглянули питання роботи інспекції праці, зокрема виклики, що стоять перед Державною службою України з питань праці, заходи, які варто вжити для підвищення результативності та ефективності її роботи.
Разом із тим, під час заходу були представлені відповідні успішні практики країн-членів ЄС. Так, інспектори праці Ванда Рейз (АСТ, Португалія) та Беатріс Кісьен-Шміт (Генеральний директорат з питань праці, Франція) ознайомили учасників семінару із системою інспекції праці у Португалії та Франції.
Інспектор праці з Португалії відзначила, що одним із головних принципів роботи Інспекції праці Португалії є заохочення політики запобігання професійним ризикам як у приватному так і державному секторі. Основними стратегічними орієнтирами, якими керується Інспекція праці у своїй роботі є Конвенції МОП    № 81 та № 129, Гідна праці МОП, рамкова директива 89/391/ЄС, Стратегія ,,Європа-2020”, а також Програмні угоди та рішення з безпеки та гігієни праці. Одним із дієвих механізмів, який застосовує Інспекція праці Португалії є надання консультацій з інспекції праці в он-лайн режимі. Разом із тим,  Ванда Рейз зазначила, що проведення перевірок сприяє вирішенню існуючих конфліктів та непорозумінь, але аж ніяк не погіршує становище бізнесу.
В свою чергу, інспектор із Франції зауважила, що одне із основних завдань інспекції праці Франції полягає у сприянні регулювання соціальних відносин, запобіганні конфліктам та полегшенні й підтримці соціального діалогу. Ведення соціального діалогу відбувається в рамках комісій та підкомісій, участь в яких беруть профспілки і роботодавці, та під час яких напрацьовується план дій інспекції на відповідний рік.
Зі свого боку, представник Європейської платформи подолання незадекларованої праці, професор Коллін Вілліямс представив основні методи та підходи у боротьбі з незадекларованою працею. Професор зупинився на цілісному методі, що передбачає використання усього спектру прямих і непрямих політичних заходів із метою зміцнення влади державних органів та довіри до них. Основна мета такого методу полягає в ефективному перетворенні незадекларованої праці на задекларовану. Коллін Вілліямс наголосив, що на сьогодні саме такий метод погодилося застосовувати 28 держав-членів ЄС з метою запровадження прозорості та підзвітності.
Крім того, Антоніу Сантуш, менеджер Проекту ЄС-МОП виступив із презентацією щодо значення судової влади для ефективності інспекції праці, особливо у подоланні незадекларованої праці, навівши приклади успішних практик країн ЄС. З метою підвищення ефективності роботи інспекції праці:
- у Португалії налагоджено співробітництво із прокуратурою, судовими органами у рамках угод про співробітництво, Бюро з альтернативних методів вирішення спорів і Центром юридичних досліджень, державною організацією, відповідальною за добір і підготовку суддів і прокурорів;
- у Бельгії інспекція праці представлена у структурі прокуратури на всіх рівнях, мирові судді прокуратури присутні у складі окружних децентралізованих відділень;
- у Румунії створюється спільний комітет, що складається з представників інспекції праці та судової влади з метою покращення їхньої взаємодії;
- в Іспанії Інспекцією праці та соціального забезпечення створюються спеціальні підрозділи для надання підтримки судам і органам прокуратури.
Також, менеджер Проекту зазначив, що Інспекція праці Португалії на постійній основі організовує консультативні зустрічі працівників і роботодавців з питань інспекції праці з метою надання технічних рекомендацій та роз’яснень, а також проводить семінари із зазначених питань.
Разом із тим, Антоніу Сантуш наголосив на тому, що процес декларування праці впливає на розвиток держави в цілому, зокрема на стабільність соціального забезпечення, баланс державних фінансів, умови праці, тощо.
За результатами проведеного семінару на законодавчому і на оперативному рівні будуть напрацьовані пропозиції до комплексних рішень і дорожньої карти їх реалізації.

Прес-служба НТСЕР