понеділок | 18 лютого 2019 | 09:12
14.07.2018

Підсумки роботи Комітетів 107-ої сесії Міжнародної конференції праці

NTSER

Комітет з соціального діалогу та трипартизму Міжнародної конференції праці прийняв рішення про створення нових рамок, що включають комплекс заходів, спрямованих на розвиток соціального діалогу та трипартизму. Представники Комітету закликали МОП надавати своїм членам допомогу у зміцненні соціального діалогу у всіх його формах та на всіх рівнях у відповідності до стандартів МОП шляхом розбудови спроможності та зміцнення співпраці в галузі розвитку, посилення наукових досліджень та підготовки кадрів, а також заходів, що стосуються стандартів, та вдосконалення узгодженості політики.
Комітет також закликав членів МОП поважати, просувати та реалізовувати принципи, що стосуються основних прав роботодавців та працівників та їх організацій на свободу об’єднань та ефективне визнання права на колективні переговори. Представники Комітету також закликали до сприятливого правового та інституційного середовища задля розвитку ефективного соціального діалогу.
Комітет знову підтвердив, що основою соціального діалогу є повага до свободи об’єднань та визнання права на колективні переговори, та зауважив, що соціальний діалог відіграє вирішальну роль у розробці політики, спрямованої на сприяння соціальній справедливості. Він також зауважив, що ключовим елементом ефективного соціального діалогу є вільні, незалежні, сильні та репрезентативні організації роботодавців та працівників, а також довіра, зобов’язання та повага до автономії соціальних партнерів та результатів соціального діалогу.
Комітет із застосування Конвенцій та Рекомендацій Міжнародної конференції праці надав висновки з 23 окремих справ, що стосуються питань, пов’язаних із реалізацією трудових прав. Обговорення базувалося на щорічному звіті Комітету експертів із застосування Конвенцій та Рекомендацій, який є незалежним органом, до складу якого входять фахівці з правових питань, які вивчають застосування в законодавстві та практиці держав-членів МОП Конвенцій та Рекомендацій МОП.
Комітет також обговорив стандарти, що стосуються робочого часу, на основі загального опитування ,,Забезпечення гідного робочого часу на майбутнє”. Представники Комітету зазначили, що дискусії були своєчасними, оскільки трансформації, які зараз відбуваються у світі праці, змінюють традиційні методи роботи та впливають на її організацію. Комітет звернув особливу увагу на новий режим роботи, а саме дистанційний. Прийняття відповідної регуляторної бази щодо робочого часу має важливе значення як для захисту працівників, так і для забезпечення рівних умов для роботодавців. Соціальні партнери відіграють важливу роль у встановленні правил та наданні рекомендацій щодо робочого часу, забезпечуючи таким чином, відповідність режиму роботи  потребам як роботодавців, так і працівників.
Комітет з ефективного розвитку співпраці обговорив майбутнє розвитку співпраці МОП, підтримуючи досягнення гідної праці для всіх та Цілей сталого розвитку.
Конференція прийняла Резолюцію, відповідно до якої Генеральний директор МОП має підготувати план дій щодо реалізації рішень, прийнятих Комітетом, та надіслати його відповідним організаціям на глобальному та регіональному рівнях.
Рішення Комітету містять керівні принципи та дорожню карту майбутнього розвитку співпраці МОП. Керівні принципи включають заклик до посилення відповідальності держави; пропагування чотирьох стратегічних цілей МОП з ще більшими результатами на місцях; узгодженість політики на всіх рівнях; збільшення ролі приватного сектора у сталому розвитку; посилення уваги до розвитку потенціалу; заохочення інноваційних та інклюзивних форм партнерства та фінансування; і підвищення прозорості через соціальний діалог.

  

Інформація з сайту МОП (неофіційний переклад).

Прес-служба НТСЕР