четвер | 30 червня 2022 | 16:46
22.07.2016

Соціальний комітет Верховної Ради України розглянув бюджетну резолюцію 2017 року

Проект Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік (реєстр. № 4971 від 13.07.2016,http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59706) 20 липня ц.р.розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (далі – Комітет).

Комітетом частково враховано профспілкові пропозиції щодо визначення основних соціальних стандартів та гарантій й рекомендовано у 2017 році:

- встановленняпрожиткового мінімумуна основі оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення підвищення його розміру темпами, що не менш як на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін;

- встановленнямінімальної заробітної платиу розмірі, вищому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного з урахуванням ставки податку на доходи фізичних осіб;

- забезпечення підвищенняпосадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сіткивищими темпами, ніж прогнозний індекс споживчих цін, та встановлення його розміру на рівні мінімальної заробітної плати до кінця 2017 року.

Крім того, Комітет підтримав пропозиції профспілок щодо необхідності розробки Загальнодержавної програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період 2017–2020 роки, в т.ч. для внутрішньо переміщених осіб.

Рішення Комітету передано для врахування Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, що є головним комітетом по підготовці до розгляду Парламентом проекту Основних напрямів бюджетної політики.

Джерело: ФПУ