четвер | 30 червня 2022 | 15:57
27.09.2014

Модернізація профспілок має відповідати викликам часу

Проект Стратегії модернізації ФПУ, її членських організацій та завдання профспілкових організацій області на сучасному етапі – така головна тема, яку обговорили учасники засідання Ради Київської обласної ради профспілок, що відбулось 25 вересня.

«Актуальними ці питання стали тому, що сучасне життя вимагає переосмислення та еволюційних змін у профспілковому русі, структурі ФПУ, його членських організацій, - наголосив у доповіді з цього питання Голова облфпрофради Валентин Кононенко. -  Профспілки сьогодні повинні стати більш динамічними і наближеними до найважливіших потреб людини праці. Основне кредо профспілкової діяльності  повинно бути: профспілка -  для людини».

У доповіді та виступах учасників засідання говорилось про те, що жорсткий наступ на права найманих працівників, зниження життєвого рівня, зростання безробіття, порушення роботодавцями прав найманих працівників, утиск прав самих профспілок вимагають від них солідарності і єдності, результативності захисних функцій, вдосконалення організаційної структури і фінансового зміцнення, здійснення конкретних кроків до свого оновлення.    

Однак, підкреслювали виступаючи, протягом останнього часу потенціал профспілок реалізується не повною мірою. Як наслідок, у сучасному профспілковому русі сформувалося чимало проблем, до яких можна віднести постійне скорочення профспілкового членства з різних причин, недостатнє представництво у складі вищих виборних органів молоді,  голів первинних профспілкових організацій, зниження престижу роботи в профспілках у зв»язку з незахищеністю профспілкових працівників та залежністю голів профкомів від роботодавців, невідповідність фінансового забезпечення профспілкових органів обсягам їх діяльності та відповідальності.   

Валентин Кононенко, інші виступаючи висловили впевненість у тому, що для вирішення поставлених завдань у профспілок, перш за все, має бути сформована своя сучасна профспілкова ідеологія, котра базується на інтересах людини праці і неможлива без усвідомленого профспілкового членства. Незалежність, демократичність, відкритість та прозорість у своїй діяльності – основні принципи профспілкового руху на всіх рівнях.

Не менш важливими у вирішенні проблемних питань профруху у сучасних умовах  повинні стати  структурні  зміни у профспілках. Основне в цьому напрямку – протидія роз’єднувальним процесам у членських організаціях, пошук можливостей об’єднання галузевих  профспілок і зміцнення територіальних об’єднань. «Тому від  прийняття нами дієвих рішень в системі реформування профспілкового руху буде залежати утвердження сильної, солідарної Федерації профспілок України, з якою рахується влада роботодавці, та поважає суспільство», - наголосив Валентин Кононенко.

    «Зараз у нашої країні дуже складна політична та соціальна-економічна ситуація, - наголосив у своєму виступі на засіданні Ради Голова ФПУ Григорій Осовий. – Це пов’язано і з подіями на сході України, і з антисоціальним наступом на права та інтереси людини праці. У цей час профспілки мають знайти своє місце у суспільстві, бути надійним гарантом соціально-економічного захисту працівників. А для цього треба самим профспілкам провести аналіз своєї діяльності, виходячи з якого здійснити модернізацію структури, форм і методів роботи, які мають відповідати викликам часу. Тому Рада Федерації профспілок на своєму засіданні вирішила передати проект Стратегії модернізації ФПУ, її членських організацій, як кажуть, в низи – в галузеві, регіональні та первинні профспілкові організації». 

Григорій Осовий підкреслив: модернізація профспілкового руху – це справа не тільки Федерації профспілок, цесправа всіх профспілкових організацій, у тому числі «первинок». Від того, яку позицію займуть вони по відстоюванню законних прав та інтересів трудових колективів, кожного члена профспілок, наскільки активно будуть діяти профспілкові комітети та актив, багато у чому буде залежить вирішення актуальних проблем, які сьогодні турбують людей.

Голова ФПУ закликав профспілковий актив області активно і конструктивно попрацювати над положеннями проекту Стратегії модернізації ФПУ, її членських організацій, внести свої пропозиції щодо його змісту. «Саме вам – представникам профспілкових організацій, трудових колективів краще відомо про ті проблеми, які найбільш турбують працівників. Якщо ми будемо працювати над модернізацією профспілкового рух разом, якщо ми також разом будемо виступати проти антисоціального наступу на права людини праці,ми їх відстоїмо», - сказав Гргорій Осовий. І навів приклад стосовно урядового законопроекту, у якому йдеться у тому числі і про реформування, а точніше сказати, знищення системи державного соцстрахування у країні. «Ми маємо всі разом не дозволити провести цей антисоціальний законопроект через парламент», - закликав профспілковий лідер. І висловив впевненість, що профспілки продемонструють свою солідарність, об’єднання зусиль, активність у боротьбі із антисоціальним наступом на права людини праці.

 

ДЖЕРЕЛО: Федерація профспілок України