середа | 7 червня 2023 | 08:42
18.02.2015

Сергій Кондрюк: мінімальну зарплату потрібно збільшити майже в чотири рази

Розмір мінімальної заробітної плати вже на початок наступного року має бути встановлено на рівні 4498 грн. проти того, що існує зараз - 1218 грн., - заявив заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк.

 

- Мінімальна заробітна плата лишається замороженою на рівні грудня 2013 року, а протягом 2014 року відбулось радикальне підвищення цін і тарифів на життєво необхідні товари і послуги, перед усім це стосується вартості газу для населення, вартості електрики і як наслідок вартості комунальних платежів, - зазначив він.

- На фоні розгулу інфляції, яка лише за офіційними даними у минулому році з’їла 25% споживчої вартості зарплат і пенсій, ігнорування Урядом пропозицій профспілок щодо підвищення у цьому році мінімальної зарплати щонайменш на рівень інфляції можна розцінювати як порушення Конституції України, яка гарантує громадянам право на достатній рівень життя.

Ми переконані, що заморожування зарплат в умовах зростання цін і тарифів є не просто економічною помилкою, - це економічний злочин.

Нонсенсом можна вважати і те, що у нас працююча людина фактично залишається бідною і не здатною на свою зарплату забезпечити собі навіть необхідне: належне харчування, оплату комунальних послуг, придбання необхідних товарів і послуг.

Профспілки наголошують: не може бути так, що в Україні на сьогодні мінімальна заробітна плата:

- в 7 разів нижча, ніж в Естонії, Словаччині, Угорщині або Чеській Республіці;

- в 15-30 разів менша, ніж в Австрії, Люксембурзі, Німеччині, Франції;

- а також є втричі нижчою від визначеного ООН рівня злиденності, який становить 5 дол. США на добу.

Тому профспілки ініціюють принципово інший підхід до виходу з економічної кризи – не заморожування зарплат, а навпаки - підвищення платоспроможності українського працівника.

Це дозволить йому купувати українські товари, придбати послуги, що у свою чергу стимулюватиме зростання в країні виробництва, появу нових робочих місць, а також збільшення відрахувань до місцевих бюджетів, до Пенсійного фонду тощо.

СПО об’єднань профспілок вже ініційовано підготовку проведення колективних переговорів з встановлення розміру мінімальної заробітної плати, який повинен відповідати реальним потребам людини праці, і має бути закладеним в проекті Держбюджету на 2016 рік.

Згідно з нашими розрахунками, які здійснено відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних норм, визначених Європейською соціальною хартією і відповідними Конвенціями МОП, розмір мінімальної заробітної плати(з урахуванням витрат на освіту, охорону здоров’я, житло, утримання сім’ї, і виплати обов’язкових податків та внесків) до кінця поточного року має збільшитись майже вчетверо.

Однак, враховуючи що таке підвищення потребує певної етапності, профспілки пропонують діяти наступним чином:

- з 1 січня 2016 року встановити мінімальну зарплату у розмірі 1 986 грн. - на рівні фактичного прожиткового мінімуму з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, військового збору та інфляції;

- з 1 грудня 2016 року – у розмірі 2 518 грн., тобто на рівні фактичного прожиткового мінімуму (в складі якого вартість продуктів харчування складає 45%), з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, військового збору та показник інфляції;

- з 1 січня 2017 року – підвищити мінімальну зарплату до 4 350 грн. - з урахуванням основних потреб сімей працівників, зокрема: продуктів харчування, одягу, медичного обслуговування, а також витрат на освіту;

- а з 1 січня 2018 року додати до зазначених потреб ще і можливі кошти для накопичення працівником (з метою, наприклад, придбання житла) і збільшити мінімальну зарплату – до 5 207 грн.

Враховуючи економічні складнощі в державі, профспілки запропонували Стороні власників щоквартально підвищувати розмір мінімальної заробітної плати.

- Профспілки переконані, що лише підвищення заробітних плат дозволить розпочати реальну боротьбу з бідністю в Україні та забезпечить її поступове наближення до стандартів ЄС, - сказав заступник Голови ФПУ.

Джерело: ФПУ