середа | 7 червня 2023 | 07:39
20.02.2015

ЗАЯВА з нагоди Дня соціальної справедливості

20 лютого в Україні відзначається День соціальної справедливості, запроваджений Указом Президента України від 4 листопада 2011 року  № 1021 з ініціативи ФПУ. Ця дата вибрана не випадково, адже саме в цей день за підтримкою Організації Об’єднаних Націй, починаючи з 2009 року, відзначається  Всесвітній день соціальної справедливості.

Соціальна справедливість є загальновизнаною цінністю сучасного суспільства, що закріплена в документах світової спільноти, та є запорукою стабільності і благополуччя для широких верств. Соціальний розвиток і соціальна справедливість необхідні для забезпечення та підтримання миру і безпеки всередині країн, а також у відносинах між ними, і не можуть бути досягнуті в умовах відсутності поваги до всіх прав людини та основних свобод.

Відзначення у 2015 році в Україні Дня соціальної справедливості збігається з річницею доленосних подій Революції гідності, коли громадяни виявили патріотизм, мужність та героїзм у боротьбі за кращу долю рідної країни та українського народу, виступили проти свавілля попередньої влади і продемонстрували всьому світу бажання жити у вільній, демократичній державі, що сповідує європейські цінності, забезпечує дотримання прав і свобод людини.

На жаль, в умовах економічної та фінансової кризи, посиленої з початком військового конфлікту на Сході країни, замість пошуку економічних джерел наповнення бюджету, боротьби з корупцією, ліквідації тіньової економіки, перекриття каналів вивезення національного капіталу Уряд вдався до політики жорсткої економії за рахунок рядових громадян. Посилився жорсткий наступ на трудові права, згортаються державні гарантії, зросли зарплатні борги, поширилось безробіття, відбулось різке підвищення цін і тарифів. Водночас триває  падіння реальної заробітної плати, масштабне знецінення трудових доходів, пенсій і заощаджень унаслідок обвалу гривні. Державна соціальна політика України далека від конституційних норм соціальної справедливості.

Завдяки активним діям профспілок усіх рівнів, у т.ч. Всеукраїнській акції протесту профспілок, вдалося не допустити прийняття низки норм, якими передбачався наступ на права громадян, та дещо пом’якшити окремі, запропоновані Урядом антисоціальні міри.

Проте найбільш принципові питання так і залишилися проігнорованими владою. З ініціативи Уряду Верховною Радою України прийнято численні рішення, що суттєво звужують або ліквідовують трудові права та соціальні гарантії працівників, а саме: заморожено розміри мінімальної заробітної плати та пенсії, прожиткового мінімуму, позбавлено права працівників і їхніх дітей на санаторно-курортне лікування за рахунок страхових внесків, збільшено податки для населення з низькими і середніми доходами. Залишилися невирішеними питання повернення боргів із заробітної плати, підвищення рівня оплати праці, ліквідації безробіття тощо.

З метою відновлення порушених прав працівників, соціальної справедливості в Україні, подолання бідності й підвищення рівня життя всіх верств населення Федерацією профспілок України напрацьовано низку законодавчих пропозицій з питань забезпечення соціальної справедливості в оплаті праці, соціальному захисті, оподаткуванні. Їх покладено в основу напрацьованих спільно зі Сторонами соціального діалогу проектів Національної доповіді щодо забезпечення соціальної справедливості в Україні, Концепції соціальної політики України до 2023 року, а також проекту Дорожньої карти спільних дій соціальних партнерів з подолання «зон соціальної несправедливості» у сфері праці.

Усвідомлюючи складність завдань, що стоять перед країною в цей непростий час, профспілки переконані, що за умови постійної взаємодії і співпраці влади, бізнесу, громадянського суспільства поставлені цілі щодо досягнення в Україні соціальної справедливості є цілком реальними.

Виходячи з переконання, що соціальна справедливість є запорукою збереження громадянського миру та соціальної злагоди, ФПУ звертається до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України із закликом забезпечити конструктивний соціальний діалог із профспілками та дотримуватися принципу соціальної справедливості при прийнятті рішень, що визначають рівень і якість життя громадян, соціальної стабільності в державі.

ФПУ закликає всі громадські організації та бізнес долучитись до вирішення проблем, існуючих у соціально-економічній і трудовій сферах, для побудови в Україні суспільства соціальної справедливості.

Джерело: ФПУ