четвер | 30 червня 2022 | 17:09
Історія:

Національна тристороння соціально-економічна рада (далі – Національна рада) вперше була утворена за пропозицією всеукраїнських профспілок, об’єднань роботодавців та Кабінету Міністрів України як консультативно-дорадчий орган при Президентові України з представників Кабінету Міністрів України, всеукраїнських професійних спілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців відповідно до Указу Президента України від 29 грудня 2005 року № 1871 „Про розвиток соціального діалогу в Україні”.

Національна тристороння соціально-економічна рада є дійсним членом  Міжнародної асоціації соціально-економічних рад і подібних до них інституцій (МАСЕРПІ) з 2008 року. Головним напрямком роботи МАСЕРПІ є обмін досвідом між національними органами соціального діалогу у питаннях розвитку соціального партнерства у різних країнах світу, розробки підходів до вирішення найбільш гострих проблемних питань глобального розвитку, залучення соціальних партнерів до процесу державотворення та напрацювання пропозицій щодо формування державної політики у країнах, де функціонують соціально-економічні ради і подібні ним інституції.

З метою ведення соціального діалогу в Україні Національна тристороння соціально-економічна рада вдруге була утворена Президентом України як постійно діючий орган відповідно до Закону про соціальний діалог Указом № 347 від 02 квітня 2011 року.

До основних завдань Національної ради належать: 
1) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії еконо-мічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері; 
2) підготовка та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України з питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин.

Історія формування соціального діалогу в Україні