четвер | 30 червня 2022 | 17:02
17.11.2014

Інтерв’ю з Миколою Шершуном, головою Федерації профспілок Рівненської області з приводу укладення Регіональної Угоди

- Миколо Харитоновичу, в минулому місяці в області було підписано но­ву Регіональну угоду між Рівненською обласною державною адміністрацією, обласною радою, об’є­днанням організацій роботодавців області та Федерацією профспілок Рівненщини з соціально-економічних питань на 2015-2017 роки. Цій події передували консультації між Сторонами,обговорення спірних питань тощо. Чим викликано проведення такої ко­піткої роботи з переукладення раніше діючої Угоди?

- Почну з того, що ми стоїмо на порозі великих перетворень, а Угода - це програмний документ, і він визначає стратегію регіональної полі­тики на 2015-2017 роки в соці­ально-економічній сфері життя області. Саме Регіональна угода на договірній основі і партнерських засадах регулює та удосконалює економічні, виробничі, трудові відносини регіональної соці­ально-економіч­ної полі­тики, допомагає у захисті конституційних прав і гарантій працівників,чітко обумовлюючи зобов’язання власників перед ними, сприяє веденню активного соціального діалогу. А отже запо­бігає виникненню конфліктних ситуацій і збурень, сприяє стабільній політичній обстановці в області.

В іншій ситуації, аніж нинішня, можна б було продовжувати співпрацювати в рамках раніше діючої Угоди. Але ми пережили Революцію гідності, країна стала на шлях  євроінтеграції,кардинальні зміни відбуваються в самому громадянському суспільстві Нам потрібен більш ефективний і результативний діалог з владою і роботодавцями. Тому Федерація профспілок області  ініціювала ведення переговорів з укладення нової Угоди, знайшовши повну підтримку і розуміння в цьому  з боку  наших соціальних партнерів.

- Яку мету переслідували, власне, профспілки приймаючи умови нової Угоди?

- У нас мета одна - спільними зусиллями домогтися підвищення якості життя краян, гарантій зайнятості населення, динамічного зростання заробітної плати, забезпечення безпечних умов праці на підставі модернізації до євро­стандартів економіки та досягнення її сталого функціонування. Особливо, коли країна тривалий час в зоні АТО відбиває військову агресію сусідньої держави, а на решті території долає наслідки широкомасштабної економічної кризи і падіння виробництва. До того ж економічна криза найболючіше вдарила саме трудівника, на плечі якого перекладено тягар випробувань: і невиплатами зарплати, і комунальним пресингом, і, практично, відсут­ністю  ефективного соціального захисту.

Тому  положення і розділи нової Ре­гі­ональної угоди більш повні і конкретні  у порівнянні з попередньою Угодою. В ній чітко прописана відповідальність сторін. Вона передбачає на чотирьохсторонній основі здійснення в області постійного контролю за всіма зобов’язаннями, взятими підписантами. До речі, на відміну від інших регіонів України, де підписання Угоди здійснюється на трьохсторонній основі, без участі депутатів обласної ради, на Рівненщині народні обранці беруть участь в її обговоренні. І цей важливий документ підписується і головою облради.

- Миколо Харитоновичу, чи відпові­дають положення в Угоді нинішній соці­ально-економічній ситуації в області і в країні, і чи обумовлено в ній підвищення рівня життя наших краян?

- Працюючи над розробкою положень Угоди, ми враховували все. І те, що країна, а разом з нею і Рівненщина, переживають серйозну кризу і паралельне впровадження реформ, які спрямовані на зміц­нення економічної та суспільно-полі­тичної єдності, на забезпечення єдиних соціальних стандартів, на призупинення скорочення обсягів виробництва і робочих місць тощо. Тому в розділ ІІ Угоди про сферу економічних і виробничих відносин, внесено пункти про розвиток соціальної інфраструктури на селі, збереження існуючих та створення нових робочих місць за рахунок потенціалу, який має область, а саме: переробних виробництв у галузях лісового та сільського господарства, видобутку природних копалин, відновлення вирощування характерних для області сільськогосподарських культур. Йдеться також і про законодавче врегулювання та легалізацію видобутку бурштину, запровадження вирощування енергетичних культур та розширення туристичної галузі.

В Угоді передбачено, що за рахунок використання нових технологій вдасться спрямувати економіку ринку первинної переробної сировини, яка видобувається в області, на здійснення повного завершеного циклу «сировина-готова продукція». Тобто обумовлено необхідність в повній мірі використати сировинні багатства краю для вироблення якісного кін­це­вого продукту на від­новлених та нових виробничих потужностях наших підприємств для подальшої його реалізації на вітчизняному і зарубіжному ринках. Таким чином Рівненщина поповнить число фі­нансово-достатніх ре­гіо­нів України.

- А як широка громадськість зможе контролювати виконання Угоди її підписантами?

- Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог» Угоду підписали з боку громадських організацій Федерація профспілок області та Об’єднання  роботодавців Рівненщини, які єдині в регіоні підтвердили своє право репрезентативності. Тобто саме ці організації володіють правоможністю разом з владою укладати такі  Угоди. На час дії Угоди Сторони з числа своїх представників створили робочу групу, яка працює на постійній основі і контролює виконання положень Угоди, вносить до неї зміни та доповнення. Періодично, раз в квартал, через ЗМІ, члени комісії доносять до широкого загалу виконання положень Угоди, пов’язуючи це із своєчасними і послідовними виконаннями зобов’язань про спів­працю задля підвищення ефективності соціального діалогу та громадського контролю за дотриманням трудового законодавства в регіоні.

- Миколо Харитоновичу, на Вашу думку така тісна співпраця влади, профспілок роботодавців таки сприятиме відчутним змінам на краще для наших людей?

- Переконаний, що саме в партнерстві сила та міць нашої роботи. Лише об’є­днавши зусилля, час, досвід, знання ми маємо успішно реалізувати взяті зобо­в’язання, які поліп­шать рівень життя в області.

Профспілкова сторона має велику надію, що новоукладена Угода стане живим, дієвим інструментом соцзахисту, допоможе в реалізації програмно-стратегічних планів розвитку регіону, сприятиме посиленню інвестиційної по­літики та доведенню заробітної плати працівників до рівня працюючих в країнах – членах Євросоюзу, щоб оплата праці в собівартості продукції зросла до 30%.

 Це і є шлях подолання однієї з основних проблем сьогоднішнього часу – зменшення розриву між бідними і багатими і створення середнього класу, який є фундаментом для будови економічно зрілої та самодостатньої країни, а отже і нашого по­ліського краю…

Джерело: Федерація профспілок України
Фотострічка: