четвер | 26 травня 2022 | 05:33
03.07.2019

Соціальному діалогу бути?!... Вихід є!

Змінюється час, разом з ним мають змінюватися і підходи та форми ведення соціального діалогу. Соціальний діалог – це механізм, що не існує сам по собі. Після низки подій, які призвели до послаблення його ролі, спільними зусиллями Сторін Національної ради разом з Міжнародною організацією праці були зроблені перші кроки на шляху до підвищення ефективності соціального діалогу.
24-25 червня у м. Одеса відбулося засідання робочої групи з розроблення рекомендацій щодо модернізації форм і методів взаємодії сторін, діяльності органів соціального діалогу на всіх рівнях. Зазначена зустріч проводилася на виконання п. 1.3 Плану заходів з підвищення ефективності соціального діалогу, який було затверджено на тристоронньому семінарі МОП з питань соціального діалогу та міжнародних трудових стандартів для членів НТСЕР 12 лютого 2019 року.
Крім членів робочої групи участь у засіданні взяли: старший спеціаліст з питань соціального діалогу та трудового законодавства Групи технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи, Будапешт К. Міхес, Національний координатор МОП в Україні С. Савчук, Старший технічний радник Проекту МОП “Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні” Д. Ходжіч, Державний секретар Міністерства соціальної політики, заступник Співголови Національної ради від сторони органів виконавчої влади В. Іванкевич, Заступник Співголови Національної ради, Заступник Голови Федерації профспілок України О. Шубін, заступник керівника Служби Віце-прем’єр-міністра України О. Кондратенко.
У рамках заходу було презентовано результати порівняльного аналізу  діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради України і економічних та соціальних рад восьми країн-членів ЄС (Хорватії, Італії, Нідерландів, Польщі. Португалії, Словенії, Словаччини та Іспанії). Зазначений аналіз спрямований на підвищення ефективності та координації українських інституцій соціального діалогу на всіх рівнях.
Міжнародні експерти одностайні в позиції, що ефективний соціальний діалог це можливість вирішення зазначених проблем та є невід'ємною частиною врегулювання трудових відносин.
Під час засідання членами робочої групи були озвучені проблеми, з якими в умовах сьогодення зіштовхуються сторони під час ведення соціального діалогу та які потребують нагального вирішення. Особлива увага була приділена таким питанням:
- призупинення роботи Національної ради;
- кадрові питання секретаріату Національної ради;
- фінансування та матеріально-технічне забезпечення Національної ради;
- обмеженість сфери дії колективних угод галузевого рівня складом суб'єктів сторін та їх повноваженнями у вирішенні питань, що віднесені законодавством до сфери колективно-договірного регулювання;
- неактивне ведення соціального діалогу на галузевому рівні;
- відсутність нормативно правових актів, які унормовують діяльність державних органів та закріплені в положеннях їх діяльності щодо взаємодії з Національною, галузевими та територіальними соціально-економічними радами.
- відсутність виокремленої посади секретаря територіальної тристоронньої соціально-економічної ради в структурі ОДА.
- відсутність проведення у ЗМІ інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність Національної ради та її секретаріату.
Основний шлях розв’язання проблем це підвищення ефективності тристороннього соціального діалогу, що включає в себе комплекс заходів із удосконалення законодавчого, нормативно-правового та інституційного забезпечення соціального діалогу в Україні.
Результатом засідання робочої групи стало напрацювання інформаційної бази, яка буде закладена в так звану «Зелену книгу» щодо модернізації соціального діалогу в Україні для відповідності сучасним викликам соціально-економічної політики.

 Довідково:
Зелена книга (Green Paper) – документ, що має на меті ініціювати громадське обговорення та розпочати процес консультацій з певної тематики (соціальна політика, єдина валюта, телекомунікації тощо). Результатом таких консультацій згодом може стати публікація офіційніших «білих книг»білих книг, де висновки дебатів узагальнені у формі практичних пропозицій керівництву Держави.

Прес-служба НТСЕР